Yangın Güvenlik Sistemleri

3400 m² üretim tesisiyle AG pano imalatı gerçekleştiren, AG şalt ürün satışı ve dağıtımı hizmeti sunan Optimus Doruk, bina otomasyon sistemleri alanında sunduğu entegre çözümlerle öne çıkıyor.

Optimus Doruk, yangın algılama ve ihbar sistemlerinde doğru projelendirme ve ürün seçimi konusunda yönetmeliklerin ve projelerin gerekliliklerini sağlamasının yanı sıra yerinde servis ve yıllık bakım hizmetleriyle de kurulan bu yapının korunmasındaki sürekliliği hedeflemektedir.

Yangın algılama ve ihbar sistemleri her çeşit bina, tesis ve ticari işletmelerde çıkabilecek yangınları en kısa sürede hatta başlangıç aşamasında tespit etmek, ilgili birimleri ve itfaiyeyi haberdar etmek amacıyla kurulan sistemlerdir.

Yayılma hızı düşünüldüğünde, ilk müdahalenin en kısa sürede yapılması önem arz etmektedir. İşletmelerin mal ve ürünlerinden önce değeri ölçülemez insan hayatı gibi bir değerin korunmasını sağlayan bu sistemler seçim yapılırken bilhassa titiz davranılması gereken güvenlik unsurlarıdır.

Yapılan projelendirmelerin ve algılama elemanlarının tipinin doğru seçilmesi tespit süresinin en optimuma inmesinde ve yangının asgari hasarla atlatılmasında büyük rol oynamaktadır.

Ayrıca algılayıcı tipinin ortam koşullarına uygun olarak seçilmesi yanlış alarmların da önüne geçeceğinden, sistemin güvenilirliğini arttıracaktır.

Sistem iki temel yapıda sınıflandırılmaktadır: Konvansiyonel Sistemler: Bu sistemlerde yangın alarm paneline bölge bazlı tanımlama yapılmaktadır. Böylece ihbarların bilgisi panele bölge olarak gelmektedir. Teknolojinin gelişmesiyle adresli sistemlere geçildiğinden daha çok küçük işletmeler ve ev kullanıcıları tarafından tercih edilmektedir.

 

Adresli Sistemler: Bu sistemlerde noktasal/adres bazında algılama yapılmaktadır. Bir bina, yönetmeliğin gerekliliklerini sağladığı sürece, tek bir loop üzerinden kontrol edilebilmektedir. Bu loop’a bağlı tüm dedektör, buton ve modül gibi saha elemanlarının her birinin adresi vardır ve yangın alarm panelinden izlenebilmektedir. Bu elemanlardan alınan her türlü alarm, hata ve diğer bilgiler adres bazlı olarak bu panelden görülebilmektedir.

Adresli sistemler de kendi içerisinde ikiye ayrılmaktadır: Analog Adresli Sistemler: Bu sistemlerde tüm ölçümler saha elemanları tarafından; bu ölçümler ışığında da tüm verilerin değerlendirmesi ve kontrolü yangın alarm paneli tarafından yapılmaktadır. İnteraktif Adresli Sistemler: Bu sistemlerde ise her dedektör bulunduğu lokasyonun özelliğine göre ayrıca programlanır. Aralarındaki en büyük fark da bu algoritmik programlama parametreleridir. Dedektörler ve sistem bulunduğu ortamın koşullarına uygun bir şekilde öğrenme yeteneğine sahiptir. Örneğin; bulunulan ortamın normal koşullara göre kirlilik oranının fazla olması durumunda algılama değerinin bu seviyede öğrenilerek uygulanması bu sistemlerde net sonucu, yüksek performansı ve hassas algılamayı sunmaktadır.

Doğru Projelendirme, Titiz Ürün Tercihi

Yangın algılama ve ihbar sistemlerinde ürün seçimi konusunda yönetmeliklerin ve projelerin gerekliliklerini sağlanıyor.

İletişim

Projeye Özel Çözüm Entegrasyonu

Projelendirme, devreye alma süreçlerini etkin bir şekilde, projeye özel çözümler sunuyoruz.

İletişim

Güvenliği Sürdürülebilir Kılan Hizmet Anlayışı

Yerinde servis ve yıllık bakım hizmetleriyle gerçekleştirdiği projede yapının korunmasındaki sürekliliği hedefleniyor.

İletişim