ENERJİ İZLEME VE YÖNETİM SİSTEMLERİ

Enerjinin üretilmesinden sonra tüketim aşamasında verimliliği artırmak için yeni teknolojilerin kullanımı gereksinim haline gelmiştir. Verimliliği sağlayabilmenin en önemli araçlardan biri de Enerji İzleme ve Yönetim Sistemleridir.

Kurum ve kuruluşların, enerji verimliliğinin artması için kullandıkları enerji iyi izleyip etkin şekilde yönetmesi gerekmektedir. Ülkemizde enerji izleme sistemleri dünya standartlarında kullanılan yeni teknoloji ürünleri ile yapılmaktadır. Bu ürünler ile üretimden tüketime gerçek zamanlı izleme, toplanan bütün verilerin anlık olarak analiz edilmesi, bu analizlerin yardımı ile enerji tüketiminin yönetilmesi sağlanmaktadır. Başta elektrik enerjisi olmak üzere, iç ortam sıcaklığı, dış ortam sıcaklığı vb. veriler enerji analizörleri ve haberleşebilen sayaçlar ile izlenebilmektedir. Tüm binaların (ticari, endüstriyel, konut vb.) geçmişe dönük enerji tüketim takibi, enerjinin kalitesi, reaktif tüketim durumu, harmonik durumu, fatura analizi, faturalandırma, birim enerji tüketimi, enerji yoğunluğu değerleri grafiksel olarak raporlanmaktadır. Bunların yanında yük atma, yük paylaştırma, senkronizasyon sistemlerini içinde barındıran Enerji Scada (Supervisory Control and Data Acquisition) sistemleri de çözümlerimiz arasındadır.