Kisisel Verileri Koruma Politikası

OPTİMUS DORUK ELEKTRİK ELEKTRONİK OTOMASYON SAN.VE TİC. A.Ş. (“Veri Sorumlusu”, “Optimus Doruk”, “Biz”) kişisel veri işleme faaliyetlerini 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”, “Kanun”) 10’uncu maddesi uyarınca ve şeffaf bir şekilde gerçekleştirmeyi amaçlamaktadır.

Bu kapsamda, https://www.optimusdoruk.com alan adlı websitesi (“Websitesi”) kullanımınıza ilişkin siz Websitesi ziyaretçilerini (“Ziyaretçi”); kimliğimiz, kişisel verilerinizi işlememizin hukuki sebepleri, bu verileri işleme yöntemlerimiz, amaçlarımız, söz konusu verileri kim(ler)e ve hangi amaçlarla aktardığımız ve haklarınız konusunda bilgilendirmek isteriz:
Veri Sorumlusu: Emek Mh. Ordu Cd. No: 4 34785 Sancaktepe / İstanbul, İstanbul merkezinde kurulu OPTİMUS DORUK ELEKTRİK ELEKTRONİK OTOMASYON SAN.VE TİC. A.Ş.

Kişisel Verilerinizi İşlememizdeki Hukuki Sebepler ve Toplama Yöntemlerimiz:

Kişisel verileriniz, https://www.optimusdoruk.com/ üzerinde yer alan çerezler vasıtasıyla otomatik yollarla ve Kanun’un 5’inci maddesinde öngörülen hukuki sebeplere dayanılarak işlenmektedir. Bu doğrultuda kişisel verileriniz;
• Yürürlükteki ulusal ve uluslararası mevzuat uyarınca tabi olduğumuz yükümlülüklerin yerine getirilmesi
• Ziyaretçilerimizin temel hak ve özgürlüklerinizi ihlal etmemek kaydıyla meşru menfaatlerimiz için zorunlu olması hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir.

Optimus Doruk Tarafından İşlenilen Kişisel Veriler ve İşleme Amaçları:

İşlem Güvenliği Bilgileri:
• Ziyaretçiler’in IP Adresi bilgileri, Ziyaretçiler’in Websitesi‘ne erişim sağladıkları cihazın tanımlanabilmesi amacıyla işlenmektedir. Ek olarak IP Adresi verisi, 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun uyarınca Yer Sağlayıcı olarak yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek amacıyla işlenmektedir.

Diğer:
• Ziyaretçiler’in Çerez Kayıtları bilgileri, Ziyaretçiler’in Websitesi’nde geçirdikleri süre ve bu süredeki faaliyetlerinin analiz edilerek kullanıcı deneyiminin artırılabilmesi amacıyla işlenmektedir.

Veri Aktarımı:
• Ziyaretçiler’in IP Adresi verisi, yargı mercileri tarafından talep edilmesi halinde yargı makamları ve mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek amacıyla Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (“BTİK”)’nun talep etmesi halinde BTİK ile paylaşılabilecektir. Aydınlatma Metni’nde yer alan diğer veri türleri herhangi bir aktarıma konu olmamaktadır.
Bu Aydınlatma Metni’nde yer alan tüm veri türleri, Website sunucu ve altyapı hizmeti alınan sağlayıcı şirket ile paylaşılmaktadır. Bu veri aktarımı, işlediğimiz veri türlerinin bir sunucuda barındırılması ihtiyacını karşılamak üzere sunucuların ilgili şirket bünyesinde bulunmasından kaynaklanmakta olup aktif bir veri transferi gerektirmemekte ve barındırma hizmetinin doğası gereği gerçekleşmektedir.